Industriële gassen:

Acetyleen:

lassen, snijden, vlamstralen, vlamspuiten, vlam richten of uithollen

 

Argon:      

gebruikelijk schermgas voor vlambooglassen

 

Feromix:   

las en beschermgas = kwaliteit voor een zuiver lasnaad

 

Zuurstof:

reactiviteit, het verbrandingsproces verloopt beter in een zuurstof verrijkte atmosfeer dan in een atmosfeer van alleen lucht.

 

Helium:

vulmiddel voor ballonnen en alles wat lichter moet zijn dan lucht


Koolmonoxide:  (CO)

component in keurings- en calibratiegassen en voor de synthese van kunstdiamanten.

 

Kooldioxide:      (CO2)

niet brandbaar, reactietraagheid en sterke oplosbaarheid in water

 

Stikstof:

niet brandbaar en kan een verbrandingsprocessen onderdrukken.

 

Waterstof:

de lichtste van alle gassen, stookgas voor bijzondere toepassingen, schermgas bij warmtebehandelingen

 

Specialiteitsgassen:

hoge zuiverheid, speciale gassen en gasmengsels

 

Gourmet gas:

voedingsmiddelenindustrie = snelvriezen en koelen van vlees, vis, groenten, bereide maaltijden, melk- en bakkerijproducten en roomijs

 

Evolutie koelgassen:

koelgassen voor ijskasten, koelkasten, airco's