Mazout:

Mazout Extra

Mazout Extra is de klassieke huisbrandolie die gebruikt wordt om de centrale verwarming of mazoutkachels mee te laten branden. 

Mazout Diesel (Extra)

Mazout Diesel (Extra) is brandstof met een laag zwavelgehalte en is bestemd voor centrale verwarming of mazoutkachels en alle landbouwvoer- en werktuigen die NIET op de openbare weg rijden, mits toestemming van de douane en accijnzen.

Mazout +

Mazout + is de klassieke stookolie waar men een speciaal ontwikkeld additief aan toegevoegd. Hierdoor is de uitstoot van de verbrande mazout iets milieuvriendelijker en zorg zo voor een beter onderhoudsgemak en zuinigheid van de centrale verwarming.

Diesel

Dieselolie is de handelsnaam voor laagzwavelige gasolie. Deze brandstof is geschikt voor allerlei industriële machines met dieselmotoren