Mazout:

Mazout

Mazout is de klassieke huisbrandolie die gebruikt wordt om de centrale verwarming of mazoutkachels mee te laten branden. 

Mazout +

Mazout + is de klassieke stookolie waar men een speciaal ontwikkeld additief aan toegevoegd. Hierdoor is de uitstoot van de verbrande mazout iets milieuvriendelijker en zorg zo voor een beter onderhoudsgemak en zuinigheid van de centrale verwarming.

Mazout Extra

Mazout Extra is brandstof met een laag zwavelgehalte en is bestemd voor alle landbouwvoer- en werktuigen die NIET op de openbare weg rijden, mits toestemming van de douane en accijnzen.

Diesel

Dieselolie is de handelsnaam voor laagzwavelige gasolie. Deze brandstof is geschikt voor allerlei industriële machines met dieselmotoren